Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.twojpomocnikonline.pl

Korzystanie ze strony internetowej www.twojpomocnikonline.pl oraz sklepu na niej zawartego oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. 

Informacje ogólne 

 

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka plików Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w serwisie www.twojpomocnikonline.pl

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Twój Pomocnik Online Adrianna Kinowska z siedzibą w Grodzisku Mazowiecki, ul. Bałtycka 11A/10 NIP 5291808814, REGON: 363011241.

W przypadku wystąpienia pytań, czy wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności oraz polityki plików cookies, proszę o kontakt z administratorem poprzez maila: kontakt@twojpomocnikonline.pl

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.twojpomocnikonline.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane oraz sprzedawane osobom lub podmiotom trzecim. 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies. Każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony lub Sklepu. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

Definicje: 

„Administrator” – Adrianna Kinowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Twój Pomocnik Online Adrianna Kinowska, znajdującej się przy ulicy Bałtyckiej 11A/10, 05-825. NIP: 5291808814, REGON: 363011241

„Użytkownik”  każdy podmiot przebywający i korzystający ze strony www.twojpomocikonline.pl

„Strona” – strona internetowa, blog oraz sklep znajdujący się pod adresem www.twójpomocnikonline.pl. 

„Newsletter” – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

„Umowa usługi Newsletter”  lub „Umowa Newsletter” – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkbox, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

Uprawniania użytkowników: 

Zgodnie z przepisami zawartymi w RODO, każdy z Użytkowników strony ma określone uprawnienia dotyczące swoich danych osobowych. Są to: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. Każda z osób ma także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do odwołania zgody na przetwarzania danych osobowych, jeśli wcześniej owa zgoda została wyrażona. 

Nie każde z powyższych uprawnień jest bezwzględne. Wszelkie informacje na temat przysługujących uprawnień oraz ich zastosowania w wybranych sytuacji można znaleźć w artykule 16 -21 RODO. 

Jeżeli Użytkownik uzna, że przy przetwarzaniu podanych danych osobowych Administrator dopuścił się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,  każdy z Użytkowników ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odbiorcy danych osobowych: 

Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, podczas świadczenia usług na rzecz Użytkowników. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem są zabezpieczone odpowiednimi umowami. 

Odbiorcami danych mogą być: 

OVH Sp. z o. o. – obsługa serwera, domeny oraz konta pocztowego. 

Google LLC – wszelkie usługi Google 

Mailerlite – wykorzystanie systemu do wysyłki oraz obsługi Newslettera 

wFirma – w celu obsługi faktur oraz rachunków wystawianych na potrzeby sklepu

Z uwagi na korzystanie z usług Google, dane Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Firma Google jest członkiem programu Privacy Shield. Oznacza to, że zobowiązują się do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Unii Europejskiej dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Cele oraz czynności przetwarzania danych osobowych: 

Składanie zamówienia za pośrednictwem sklepu – W celu złożenia zamówienia należy podać niezbędne dane do jego zrealizowania, czyli imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres mailowy. W przypadku potrzeby otrzymania faktury dodatkowe dane to: nazwa firmy, NIP oraz adres firmy. Powyższe dane przetwarzane są na potrzeby realizacji zamówienia, wystawienia faktury oraz w celach archiwalnych i statystycznych.

Newsletter – w celu skorzystania z darmowej usługi newslettera, należy podać swój adres mailowy oraz imię wpisując je we właściwy formularz zapisu umieszczony na stronie. Zapis do newslettera jest dobrowolny. Podanie danych w celu zapisania się do newslettera jest obowiązkowe. Dane osobowe podane podczas zapisu są przetwarzane w celu wysyłki newslettera, podstawą przetwarzania jest zgoda udzielona przez użytkownika. Administrator będzie przetwarzać dane przez cały czas trwania usługi newsletter, chyba, że użytkownik wcześniej dobrowolnie go opuści. Użytkownik może zrezygnować z usługi newsletter w dowolnym momencie. 

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej – Użytkownik, który kontaktuj się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej w automatyczny sposób przekazuje mu jego dane. Podanie danych jest w tym przypadku dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 

Komentarze na stronie  Użytkownik, który chce dodać komentarz na stronie podaje swoje imię oraz adres mailowy. Dodawanie komentarzy na stronie jest dobrowolne. System komentarzy obsługiwany jest przez WordPress. W każdym momencie użytkownik może poprosić o usunięcie komentarza, skutkiem tego będzie usunięcie danych osobowych danego użytkownika z bazy. 

Polityka plików cookies oraz innych technologii śledzących 

Pliki cookies – są to małe informacje przechowywane na urządzeniu docelowym użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora lub osób trzecich. Zgoda na stosowanie plików cookies jest udzielna podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej. Użytkownik w każdym momencie może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na danej stronie internetowej. Wyłączenie lub ograniczenie działania plików cookies może spowodować trudności lub ograniczenia działania serwisu. 

Google Analytics – Administrator w serwisie korzysta z narzędzia Google Analytics, którego właścicielem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Celem używania tego narzędzia prze Administratora jest tworzenie statystyk i analizowanie ich w celu ulepszenia działania strony internetowej, co jest w prawnie zapewnionym interesie administratora. 

Facebook Pixel – Administrator w serwisie korzysta z narzędzia dostarczanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Narzędzie to umożliwia kierowanie reklamy do użytkownika będącego wcześniej na stornie internetowej. Przetwarzanie danych osobowych w tej formie jest prawnie uzasadnione interesem, czyli marketingiem własnych produktów lub usług. Forma Facebook przystąpiła do programu EU-US-Privacy Shield, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzania danych w USA. 

Logi serwera – Korzystanie z serwisu jest związane z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Skierowane zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Dane, które w tym przypadku są zapisywane to: adres IP użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym użytkownika. Dane te nie są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika, są jedynie materiałym pomocniczym pomagającym w administrowaniu stroną. 

Data publikacji: 13.08.2018 r.